Aa Aa Aa
parlAmore, in liefdevolle herinnering verbonden

Andere kleuren van rouw

Lid Surinaamse Afleggersvereniging Bethania

Lid Surinaamse Afleggersvereniging Bethania

In de westerse wereld geldt zwart sinds de negentiende eeuw als de rouwkleur bij uitstek, maar elders in de wereld gelden soms heel andere kleuren van rouw.

Zo is in Japan, China en tal van landen in Zuid-Oost Azië wit van oudsher de gepaste kleur voor rouwbetoon. Door zwart te dragen toont men in die landen juist vreugde. Een uitzondering in de Aziatische wereld vormt Nyanmar, het voormalige Birma, waar geel de rouwkleur is, omdat die ‘herfstkleur’ verwijst naar de herfst van het leven. Ook in Bretagne is geel lange tijd als rouwkleur gebruikt.

Zwart en wit samen

Op de eilanden in de Stille Zuidzee is zwart, net als bij ons, de kleur die bij rouw en verdriet hoort. Toch speelt ook wit er een rol bij de rouw, want typerend voor de rouwkleding op veel eilanden in die omgeving is een patroon van zwarte en witte strepen. Hiermee laten rouwenden zien dat de duisternis van de dood in hun visie nauw is verbonden met het licht van het leven.

Kleur helpt de dode

Ook in andere culturen drukt de kleur van de rouwkleding eerder de hoop uit op een goed leven van de dode in het hiernamaals dan verdriet om diens overlijden. Zigeuners gaan bij een uitvaart vaak in het rood gekleed om de dode zo kracht en energie in zijn nieuwe leven te geven. In Armenië kiezen rouwenden voor hemelsblauwe kleding om hun wens te benadrukken dat de overledene naar de hemel zal gaan.

Heilige kleuren

In grote delen van Frankrijk werd zwart na de Middeleeuwen de gangbare rouwkleur, maar voor de koning gold een uitzondering. Hij werd als zo heilig beschouwd dat de dood onmogelijk vat op hem kon krijgen. Om die reden waren purperrood en violet in Frankrijk sinds het midden van de zestiende eeuw de rouwkleuren voor de koning. Ook Napoleon ging in tijden van officiële rouw in het purper gekleed.

Let op de code!

Hoe zeer bepaalde kleuren in sommige culturen met de dood worden geassocieerd blijkt uit een anekdote die Ed van Eeden vertelt in ‘Het kleine boekje van de dood’. Toen een Amerikaanse snoepfabrikant de groene verpakking van zijn kauwgom verving door paarse, zakte de verkoop in een paar Chinese provincies spectaculair in. Wat bleek? In die provincies was paars de gangbare rouwkleur en vanwege de nieuwe verpakking dacht men dat de kauwgom voortaan alleen nog bedoeld was voor uitvaartplechtigheden.